فصل 14

فصل 15

فصل 16

فصل 17

فصل 18

فصل 19

فصل 20

فصل 21

اطلاعات این مجموعه

حجم کل ویدیوهای این بخش: 87 گیگابایت

تعداد کل ویدیوهای این بخش: 55

تعدادی از ویژه ها مانند: India Special , Bolovia Special , USA Road Trip , Middle East Special , Africa Special نیز در بین ویدیو ها هست.

نحوه دانلود مجموعه

در صفحه اصلی فروشگاه مجازی بر روی "خرید" کلیک کنید.

تصویر نمونه

تصویری از تفاوت کیفیت از فصل 14
(تصویر سمپ چپ مربوط به ویدیوی این صفحه می شود و تصویر سمت راست مربوط به ویدیوی رایگانی می شود که قبلا در سایت قرار داده شده است.)