ویدیوهای ویژه

فصل های 14 تا 21

توضیحات

در این بخش می توانید با پرداخت حق اشتراک هر مجموعه، آن را با لینک مستقیم دانلود کنید.
هیچ گونه محدودیتی در سرعت، تعداد یا حجم دانلود اعمال نمی شود و اکانت تنها از لحاظ زمانی محدودیت دارد.

توجه کنید، منظور از خرید، خرید حق اشتراک می باشد و هیچ ویدیویی پست نمی شود بلکه با پرداخت حق اشتراک می توانید دانلود کنید.

نحوه خرید و دریافت اکانت

پس از مشاهده جزئیات بر روی تصویر "خرید مجموعه" کلیک کنید، پس از پرداخت، اکانت شما به همراه اطلاعات مربوطه ایمیل می شود.